Over IntervenTOS

Welkom op de website over ons onderzoek naar het effect van interventie bij kleuters met een taalontwikkelingsstoornis, afgekort IntervenTOS.

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben veel moeite met begrijpen en spreken van taal. Dit heeft gevolgen voor hun totale functioneren en hun prestaties op school. Ons onderzoek richt zich op de groep kinderen waarbij de taalontwikkelingsstoornis zo ernstig is dat zij extra onderwijsondersteuning krijgen in het speciaal onderwijs of op de reguliere basisschool. De extra hulp op school wordt gecombineerd met logopedie.
Met het onderzoek willen we het effect van de extra onderwijsondersteuning en logopedie bepalen en we willen onderzoeken of er factoren zijn die het effect kunnen voorspellen. Verder onderzoeken we of een gestructureerde en geprotocolleerde aanpak van de logopedie leidt tot een verhoging van de effectiviteit. We voeren twee deelstudies uit: een cohortstudie en een effectstudie. Het onderzoek wordt uitgevoerd als promotieonderzoek door Gerda Bruinsma. Promotoren zijn Prof. dr. Ellen Gerrits rn Prof. dr. Frank Wijnen. Annemarie Regeling heeft in 2015 het project ondersteund als onderzoeksassistent. Op dit moment doet Annemarie Woldring dat. Daarnaast zijn er verschillende bachelor- en masterstudenten die een bijdrage leveren in de vorm van stages en afstudeerprojecten.

Op deze website vindt u alle informatie over dit project, zoals de doelstellingen van het onderzoek, de stand van zaken, (voorlopige) resultaten, bijeenkomsten en publicaties en wat het betekent als uw zoon of dochter meedoet in het onderzoek. Deze informatie is voor iedereen beschikbaar. We hebben een indeling gemaakt naar gebruikers, dat wil zeggen professionals die werken met kleuters met een taalontwikkelingsstoornis, ouders van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en studenten logopedie of taalwetenschap die geïnteresseerd zijn in het onderzoek.

Meer informatie over het Lectoraat Logopedie vindt u op de website van Hogeschool Utrecht.